Ako psychologička práve narodením svojho dieťaťa pochopila, aké dôležité sú prvé roky života dieťaťa a preto sa rozhodla svoje životné poslanie venovať práve deťom. Je frekventantkou dlhodobého výcviku nedirektívnej terapie hrou, pravidelne sa vzdeláva v diagnostických a terapeutických metódach.

Absolvovala školenia Montessori, v metodike Play Wisely® bola vyškolená zakladateľkou programu Patty Hannan. Program Play Wisely® ju očaril najmä pre svoju komplexnosť. Rozvíja nielen kognitívnu a motorickú stránku dieťaťa, ale ide o metódu s empatickým prístupom, ktorá posilňuje vnútornú rovnováhu dieťaťa, čo prispieva k jeho nezávislosti, schopnosti rozhodovať a riešiť. Zaujíma ju oblasť rozvoja detskej reči, preto sa aktuálne vzdeláva aj v komunikácii s dieťaťom pomocou znakovania podľa Monty Briant.

Translate »