Už od malička ju to ťahalo k práci a pomoci deťom, preto sa rozhodla pre štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii, kde prvýkrát privoňala k práci so zdravými ale aj znevýhodnenými detičkami. Práve tu sa jej naskytla príležitosť stáži v Londýne, kde sa bližšie zoznámila s arte-, muziko- a dramatoterapiou. Práca s deťmi jej učarovala natoľko, že jej kroky po štúdiu smerovali do materského centra, kde sa okrem hrovej a pohybovej  činnosti venovala aj tvorbe kurzov ako cvičenie na fitloptách, hudobno-dramatické stretnutia a tvorivé dielničky pre najmenších s využitím Montessori pedagogiky. Popri práci v materskom centre sa venovala aj voľnočasovým aktivitám pre deti a pracovala tiež ako animátorka v detských táboroch. Neskôr počas svojej odbornej praxi pôsobila ako au pair a asistent učiteľa na základnej škole, kde sa venovala dieťatku so zdravotným znevýhodnením. Momentálne pracuje ako lektor programu Play Wisely®, ktorý ju oslovil najmä svojou súhrnosťou rozvoja dieťatka hravým a nedirektívnym spôsobom, pričom sa stále prihliada na upevnenie vzťahu, lásky a pochopenia medzi matkou a dieťaťom, ktorí týmto spôsob spolu trávia čas veľmi efektívne a zároveň príjemne. V programe Play Wisely® vidí veľký potenciál, pretože je to skvelá príležitosť ako dať svojmu dieťatku kvalitný základ pre jeho budúci život a ďalší rozvoj. Svoju prácu považuje za veľmi kreatívnu, inšpirujúcu a obohacujúcu.

Translate »