Play Wisely ®

"Play Wisely ® prichádza s jedinečnou metódou, ktorá spája rozvoj pohybu a učenia a pomáha deťom dosiahnuť optimálneho vývoja. Rozvoj v ranom detstve, a to najmä ako ide dieťa do škôlky, je až príliš často prehliada a ponechaný napospas osudu. Play Wisely ® sa zameriava na toto kritické obdobie a pomáha meniť prístup. "
Dr. Eugene Galanter
Emeritný profesor Kolumbijskej univerzity,
zakladateľ organizácie Children’s Progress

Čo je Play Wisely ®?

Ide o prvý vývojový herný systém, ktorý spája vedu, vzdelanie a šport!

Zapájame prirodzené schopnosti Vášho dieťatka učiť sa a prechádzať jednotlivými fázami vývinu.

Naším cieľom je zapnúť a naladiť ranné senzorické, jazykové, pohybové schopnosti pre učenie, ktoré sú základom úspechu všetkých budúcich schopností.

Program Play Wisely ® bol vytvorený na základe vedeckých výskumov NASA  a natoľko bol inovatívny, že bol prezentovaný aj na Oxfordskej univerzite.

Play Wisely ® zahŕňa aj metódu smerovosti a inovatívne nástroje, ktoré sú vytvorené tak , aby sme využili včasné kritické obdobia zapojenia mozgu od narodenia do päť rokov života Vášho dieťatka, kedy sú stimulácie a zásahy najviac efektívne. Zameriavame sa na vývojový dostatok kognitívnych a motorických funkcií.

 

V čom je Play Wisely ® výnimočné?

Play Wisely ® podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 5 rokov, čo následne posilňuje efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

 

Základ programu:

Play Wisely ® je kombinácia špeciálnych výukových kariet, ktorými rozvíjame pozornosť, pamäť, koncentráciu, reč  a stimulácia motorických zručností, teda pohybová aktivita a rozvoj jemnej motoriky s Montessori pomôckami.

Zažite 30 minút  podnetnej zážitkovej hry. Vaše dieťatko zažije na našich lekciách veľa zábavy, radosti a rozvoja vďaka podnetom, ktoré ho prirodzene stimulujú  a rozvíjajú.

Aktívne strávený čas vášho dieťaťa rozvíja jeho pohybový, zmyslový, poznávací, psychický a sociálny potenciál.

 

Na lekciách Play Wisely ®:

  • Máme dôveru v schopnosti Vášho dieťatka
  • Povzbudzujeme ho
  • Necháme Vaše dieťatko objavovať
  • Tešíme sa s ním
  • Sme mu vždy nablízku, počúvame a vidíme jeho potreby
  • Dbáme o bezpečnosť
  • Ponúkame Vám možnosť poradenstva, zaujímavých aktivít podľa vývinového štádia Vášho dieťatka

Kladieme dôraz na bezpečnú vzťahovú väzbu medzi dieťatkom a rodičom. Vďaka kreatívnym hracím metódam rodičia začínajú rozpoznávať rozvíjajúce sa schopnosti ich dieťatka, získavajú tiež originálne nápady na domov.

 

Od akého veku môžu deti navštevovať?

Program je určený pre deti od 4 mesiacov do cca 4 roku života. Pracuje sa s deťmi individuálne alebo v 2-3 členných skupinkách.

V skupinkách vedieme deti ku vzájomnej úcte a rešpektu. Ideálne aj pre deti, ktoré majú nastúpiť do predškolského zariadenia, nakoľko sa dieťatko učí postupnej adaptácii na kolektív. Deti sú lepšie pripravené s ohľadom na hlbšiu koncentráciu, vnútornú stabilitu a  sebadôveru vo vlastné schopnosti.

 

Ak máte dieťatko s oneskoreným vývinom

Metóda Play Wisely ® rešpektuje vývinovú úroveň vášho dieťatka  a teda skúsenosti Play wisely nasvedčujú, že program vhodne stimuluje deti  s oneskoreným, nerovnomerným vývinom, s ťažkosťami v zraku, reči a s poruchou autistického spektra.

 

Lekcie sú rozdelené:

Bábätká 1 (4-8 mesiacov) -  Pomáhame najmenším deťom s rozvojom ranej pozornosti  a schopnosti rozpoznávať. Orientujeme sa predovšetkým  na zmyslové zážitky, stimuláciu rovnovážneho aparátu, precvičujeme silu a vizuálno- motorické činnosti.

Bábätká 2 (8-12 mesiacov) - Nadväzujeme už na predchádzajúce zážitky, teda posilňnujeme opakovanie,  Sústredíme  sa na aktuálne vývinové obdobie vášho dieťatka a podľa toho prispôsobujeme aktivity orientované najmä na plazenie, lozenie, chodenie, v jemnej motoriky trénujeme úchopy.

Batoľatá 1 (12-18 mesiacov) -  Posilňujeme rovnováhu a stabilitu vášho dieťatka, zlepšujeme zrakovú, sluchovú, pohybovú koordináciu nervových dráh mozgu, učíme deti chytať a hádzať, trénujeme úder, kop, beh.

Batoľatá 2 (18-36 mesiacov) - Lekcie sú zamerané na zlepšenie pozornosti, pamäti, rozpoznávania opakovania, vaše dieťa sa naučí tvary, farby, počítanie odpredu- dozadu, abecedu. Zlepšujeme jemnú motoriku a vzťah k pohybu a športu.

Comments are closed.

Translate »